θέρμαψις


θέρμαψις
θέρμαψις, ἡ (Α)
κάμινος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θερμ(ο)-* + -αψις (< άπτω «ανάβω»), πρβλ. άστρ-αψις, έξ-αψις].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.